پرشین اپلای

بخشنامه جدید پلیس مهاجرت و گذرنامه

بخشنامه جدید پلیس مهاجرت و گذر 3 سال قبل
میثم هادی پور میثم هادی پور - کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

بخشنامه جدید پلیس مهاجرت و گذرنامه در خصوص ارائه تسهیلات در مرزهای کشور

پیرو اطلاعیه‌های قبلی در خصوص تسهیلات قابل ارائه به هم وطنان ایرانی و اتباع خارجی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران در شرایط شیوع کرونا، بخشنامه جدید پلیس مهاجرت و گذرنامه  در خصوص ارائه تسهیلات مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

بخشنامه نحوه اقدام برای موانع و مشکلات اتباع ایرانی و خارجی در مرزها در شرایط و محدودیت های کرونایی

بند 1:  آن دسته از ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته اند به شرط داشتن اجازه خروج معتبر تا تاریخ 30/9/99 یا خروج آنان مساعدت گردد.

بند 2: کلیه دانشجویان دارای اجازه خروج دانشجویی صادره از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که دارای اجازه خروج تا تاریخ 31/6/99 می‌باشند و از اول مهر سال 1398 به کشور وارد و به دلیل شرایط و محدودیت های کرونایی بیش از مهلت مقرر مندرج در اجازه خروج، در کشور توقف نموده اند می‌توانند با همان اجازه خروج تا تاریخ 1/12/1399 از کشور خارج شوند.

بند 3: کلیه اتباع خارجی مقیم ایران که بعد از تاریخ 1/9/98 با پروانه اقامت و روادید خروج مراجعت معتبر از کشور خارج و در مهلت مقرر به دلیل شرایط و محدودیت های کرونایی نتوانسته اند به کشور مراجعت نمایند چنانچه تا تاریخ 1/10/99 به مبادی مرزی مراجعه و اعتبار پروانه اقامت آنان منقضی گردیده است، دوایر کنترل گذرنامه مرزی نسبت به صدور روادید ورود 14 روزه رایگان بدون حق خروج برای آنان اقدام و تبعه را برای تعیین تکلیف اقامت خود به استان محل دریافت خدمات اقامتی دلالت نمایند.

بند 4: کلیه اتباع خارجی مقیم ایران که بعد از تاریخ 1/9/98 با پروانه اقامت و روادید خروج مراجعت معتبر از کشور خارج و در مهلت مقرر به دلیل شرایط و محدودیت های کرونایی نتوانسته اند به کشور مراجعت نمایند چنانچه تا تاریخ 1/10/99 به مبادی مرزی مراجعه و پروانه اقامت آنان معتبر باشد بدون هیچ گونه محدودیتی توسط مبادی مرزی اجازه ورود داده شود.

بند 5: کلیه اتباع خارجی مقیم ایران که قبل از تاریخ 1/9/98 (شیوع ویروس کرونا) با پروانه اقامت و روادید خروج و مراجعت معتبر از کشور خارج و به دلیل محدودیت های کرونایی در مهلت مقرر نتوانسته اند به کشور مراجعه نمایند در مبادی ورودی به شرح زیر با آنان رفتار گردد:

الف- مقیمین دارای پروانه معتبر با تاخیر در ورود بیش از سه ماه ضمن اخذ تعرفه، روادید ورود 14 روزه بدون حق خروج توسط دوایر کنترل گذرنامه مرزی صادر گردد.

ب- طلاب جامعه المصطفی دارای پروانه اقامت معتبر با تاخیر در ورود بیش از مهلت مقرر روادید 14 روزه رایگان بدون حق خروج توسط دوایر کنترل گذرنامه مرزی صادر گردد.

ج- مقیمین (غیر از کشورهای لغو روادید) دارای پروانه اقامت نامعتبر، ملزم به اخذ روادید از نمایندگی‌های وزارت امور خارجه می‌باشند.

د- اتباع کشورهای لغو روادید مقیم ج. ا. ایران در هر دو صورت اقامت معتبر یا غیرمعتبر دارای تاخیر در ورود روادید رایگان 14 روزه بدون حق خروج توسط دوایر کنترل گذرنامه صادر گردد.

منبع: کانال سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو

chat