پرشین اپلای

برنامه ویزای کار انتقال درون شرکتی ICT

برنامه ویزای کار انتقال درون ش 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه ویزای کار انتقال درون شرکتی ICT

برنامه ICT به شرکت های بین المللی اجازه می دهد تا کارمندان واجد شرایط خود را به منظور بهبود اثربخشی مدیریت شرکتها، گسترش صادرات کانادا و افزایش رقابت در بازارهای خارجی به طور موقت به کانادا با ویزای کار منتقل کنند. برای این کار ما ویزای کار IMP نیز داریم که نکات ان را مطالعه فرمایید. در حالت کلی برنامه ICT یا Intra-company transferees زیر مجموعه برنامه IMP است.

این برنامه طبق قوانین مهاجرتی کانادا است و با مفاد مندرج در قرارداد تجارت بین المللی برای شهروندان کشورهای امضا کننده منطبق است.

    متقاضیان این برنامه اگر نشان دهند که تجربه کاری و دانش شان برای اقتصاد کانادا سود بسیار زیادی دارد، ویزای کار دریافت می کنند و از دریافت مدرک ارزیابی تاثیر بازار کار LMIA معاف هستند. این برنامه برای تمام ملیت ها و همچنین کشورهای عضو پیمان GATS قابل انجام است.


chat