پرشین اپلای

توافق دولت کبک و فدرال برای دارندگان CSQ

توافق دولت کبک و فدرال برای دا 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

 

توافق دولت کبک و فدرال برای دارندگان CSQ

اقدامات دولت کبک برای کمک به استخدام و حفظ نیروی کار موقت خارجی

کبک اولین استان کانادایی است که برای کمک به رفع کمبود نیروی کار با اتاوا توافقنامه امضاء کرد.  طی آن دولت کانادا اعلام کرد که اقداماتی را برای کمک به استخدام نیروی کار موقت در کبک انجام می دهد.

بعد از ماهها مذاکره، کبک با دولت فدرال کانادا به توافق رسید تا سه اقدام را برای کمک به کافرمایان و مشاغلی که در آنها کمبود نیروی کار وجود دارد انجام دهد. کبک اولین استانی است که برای حل بحران نیروی کار فعلی خود با اتاوا به این توافق رسید. کمبود نیروی کار که قبل از شیوع کرونا در کبک وجود داشت، در ماههای اخیر با بهبود وضعیت اقتصادی بدتر شده است.

سه اقدام دولت کبک که در هفته های آینده اجرا می شود به این صورت است:

_ انعطاف پذیر کردن برنامه نیروی کار موقت خارجی برای استخدام آسان آنها؛

_ دادن ورک پرمیت به افرادی که گواهی انتخاب کبکCSQ  را دارند و در انتظار اقامت دائم هستند؛

_ صدور مجوز برای افرادی که CSQ دارند و خارج از کشور هستند و در انتظار اقامت دائم هستند؛

برنامه نیروی موقت خارجی به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا نیروی کار خارجی را برای رفع کمبود نیروی کار استخدام کنند. کارفرمایانی که به دنبال استخدام نیروی کار خارجی هستند باید LMIA که به عنوان ارزیابی تاثیر بازار کار شناخته می شود را انجام دهند.

افراد و خانواده هایی که می خواهند از طریق برنامه های مهاجرت اقتصادی به کبک مهاجرت کنند در اولین مرحله باید گواهی انتخاب کبک CSQ را دریافت کنند. این گواهی سندی است که وزارت مهاجرت کبک صادر می کند و نشان دهنده انتخاب فرد برای اقامت در استان کبک –مونترال است. کبک مهاجران را با توجه به معیارهای خاص خود انتخاب می کند اما نمی تواند ویزای اقامت دائم را به مهاجران بدهد.برنامه نیروی کار خارجی موقت کبک

شرکت هایی که می خواهند نیروی کار خارجی را استخدام کنند، حدود 10 درصد نیروی کار خود را خارجی استخدام می کنند. در حال حاضر این نرخ به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش محدودیت نیروی کار موقت خارجی در محل اشتغال برای بخشهای خاصی از کارها اعمال می شود و مشاغل کم مهارت و مورد تقاضا در لیست مشاغل واجد شرایط قرار می گیرند. دولت در مطبوعات امروز گفت، دولت کبک با کمیسیون مشارکت های استانی که در آن اعضای دینفع بازار کار حضور دارند، برای شناخت بخشهایی که از این اقدامات بهره مند می شوند، همکاری می کند. بیشتر این مشاغل در قسمت کارهای با مهارت کم می باشد که دولت کبک تا 31دسامبر 2023 ان را ادامه می دهد.

ویزای کاری برای متقاضیان اقامت دائم استان کبک

اتاوا درخواست کبک برای اینکه نیروی کار موقت خارجی بتوانند در شغل مورد علاقه خود در کبک کار کنند و منتظر دریافت تاییدیه اقامت دائم خود باشند، را تایید می کند.

نیروی کار موقت خارجی می تواننددر حالی که منتظر تصمیم گیری دولت کانادا در مورد پرونده اقامت دائم خود باشند، ویزای کاری را دریافت کنند. اما کارگرانی که از طریق استان کبک درخواست داده اند واجد شرایط این ویزای کاری نیستند.

از تاریخ 31 آگوست 2021 برابر9/6/1400 کارگرانی که در گروه نیروی کار ماهر قرار دارند و گواهی انتخاب کبک CSQ را دریافت کرده اند و رسیدی دارند که نشان می دهد پرونده آنها برای اقامت دائم به دولت فدرال داده شده می توانند از این ویزای کاری استفاده کنند.

مدت زمان اعتبار این ویزای کار برای یک دوره اول 24 ماه است و شاید برای 12 ماه دیگر هم تمدید شود. یک محدودیتی وجود دارد و آن این است که محل کار فرد باید در کبک باقی بماند.

شریک یا همسر متقاضی اصلی بدون در نظر گرفتن اشتغال متقاضی اصلی می تواند ویزای کاری را دریافت کند.ویزای کاری IMP+

کبک و دولت فدرال برای اجرای یک برنامه جدید به نام برنامه ویزای کار  IMP با هم موافقت کردند، که براساس این برنامه 7000 ورک پرمیت که معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار است برای افرادی که گواهی انتخاب کبک را دارند و خارج از کشور هستند، می دهند. با این ویزای کاری IMP افراد سریعتر اقدامات مربوط به ورود خود به کبک را انجام داده و شغل خود را پیدا می کنند و نیازهای نیروی کار در بخشهای اقتصادی استان را برطرف می کنند.

برای آوردن یک نیروی کار خارجی به کانادا، کارفرمای کانادایی باید ارزیابی تاثیر بازار کار را دریافت کند.کارگرانی که از ارزیابی تاثیر بازار کار معاف هستند واجد شرایط برنامه ویزای کاریIMP هستند. معافیت از ارزیابی تاثیر بازار کار به معنای معافیت از گرفتن مجوز کاری نیست.

این توافق نامه بین دولت کبک و دولت فدرال کانادا گامی مهم و مثبت در راستای جذب مهاجر به استان کبک در زمینه نیروی متخصص و در آینده ای نزدیک در برنامه سرمایه گذاری و کارآفرینی کبک خواهد بود.


chat