پرشین اپلای

تغییر قوانین مرتبط با کارفرماها در برنامه ویزای کارIMP

تغییر قوانین مرتبط با کارفرماه 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات


تغییر قوانین مرتبط با کارفرماها در برنامه ویزای کارIMP

طبق اخرین خبر چاپ شده در روزنامه کانادا، دولت کانادا تغییرات اساسی در قوانین مربوط به نیروی کار موقت خارجی ایجاد خواهد کرد که طی آن قوانین سختگیرانه ای برای کارفرمایان و حمایت از نیروی کار ایجاد می شود.

به صورت کلی نیروی کار موقت خارجی از طریق یکی از این دو برنامه به کانادا می آیند:

1- اولین مسیر برنامه نیروی کار موقت خارجی است. این برنامه برای شرکت هایی است که می خواهند افراد غیر کانادایی را در مشاغلی که شهروندان کانادایی یا افراد مقیم دائم تمایلی به انجام آن ندارند یا تخصص ان را ندارند، استخدام کنند.

2- مسیر دیگر برنامه ویزای کار IMP است، از طریق این برنامه نیروی کار خارجی می تواند در مشاغلی که حتی برای انجام آن نیروی کار کانادایی وجود دارد هم کار کند.

کارفرمای کانادایی برای استخدام یک کارگر خارجی باید ارزیابی تاثیر آن در بازار کار LMIA را دریافت کند. در بعضی موارد نیازی به ارزیابی تاثیر بازار کار نیست. نیروی کار خارجی که معاف از ارزیابی تاثیر بازار کار است می تواند از طریق برنامه ویزای کار IMP  اقدام کند. معاف بودن از ارزیابی تاثیر بازار کار به معنی این نیست که آن فرد از دریافت مجوز کاری هم معاف است، بلکه طبق قانون مهاجران برنامه هایی که از ارزیابی تاثیر بازار کار معاف هستند برای کار در کانادا باید مجوز کاری در کانادا را دریافت کنند.

 ارزیابی تاثیر بازار کار  LMIA - Labour Market Impact Assessment

تفاوت بین این دو برنامه نیروی کار موقت خارجی و برنامه ویزای کارIMP  در ارزیابی تاثیر بازار کار است، برنامه نیروی کار موقت خارجی به ارزیابی تاثیر بازار کار نیاز دارد اما برنامه ویزای کار IMP  به این ارزیابی نیازی ندارد. LMIA مخفف کلمه ارزیابی تاثیر بازار کار است. این فرم را کارفرما زمانی که می خواهد نیروی کار موقت خارجی را استخدام کند، تکمیل می کند. این فرم نشان دهنده این است که کارفرما سعی داشته یک کانادایی را استخدام کند برلی ان 3بار آگهی داده، اما برای این شغل هیچ کانادایی پیدا نکرده است .

از طریق برنامه نیروی کار موقت خارجی کارفرمایان می توانند اتباع خارجی را برای رفع کمبود نیروی کار در کانادا استخدام کنند. برنامه ویزای کارIMP   برای کانادا منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. کارفرمایانی که می خواهند نیروی کار موقت خارجی را استخدام کنند باید ارزیابی تاثیر بازار کار را انجام دهند.

کارفرما باید درخواست ارزیابی بازار کار را به دولت کانادا ارائه دهد. آفیسر دولت کانادا که درخواست را بررسی می کند باید تعیین کند که استخدام کارگر خارجی تاثیر مثبت یا خنثی بر بازار کاری کانادا دارد و باید مشخص شود که هیچ کانادایی واجد شرایطی برای این کار وجود نداشته و به نیروی کار خارجی حقوق و مزایایی مطابق با استانداردهای فدرال و استانی داده می شود.

 رفع قوانین مرتبط با کارفرماها در برنامه ویزای کارIMP

کارگران همیشه نگرانی خود را مطرح کرده اند، آنها گفتند، که امکان درک و استفاده از حقوق خود را ندارند، مشکلات آنها شامل:

_ مشخص شده که کارفرمایان با قوانین پرهیز از ممنوعیت استخدام نیروی کار موقت خارجی سازگار نیستند. این کارفرمایان استخدام را از طریق شرکت های دیگر خود را انجام می دهند.

_ نیروی کار موقت خارجی از حقوق خود و میزان آن بی اطلاع هستند.

_ نیروی کار موقت خارجی دسترسی به مراقبت های بهداشتی یعنی کارت بیمه سلامت را ندارند.

_ استخدام کنندگان یا کارفرمایان از نیروی کار موقت خارجی هزینه استخدام را می گیرند.

_ نیروی کار موقت خارجی نگرانی های خود را ابراز نمی کنند چون از انتقام کارفرمایان می ترسند و این ترس باعث شده که کارگران سوء استفاده ها را گزارش ندهند.

نیروی کار خارجی در یک کشور و فرهنگ جدید آسیب می بیند. دولت کانادا تصمیم گرفته که از این نیروی های کاری محافظت کند. دولت کانادا این تغییرات را در نظر گرفته است:

همه کارفرمایان کارگران خارجی باید یک سند کاغذی که حقوق آنها را مشخص می کند ارائه دهند. کارفرمایان باید این اطلاعات را در مکان عمومی محل کار نصب کنند.

_ کارفرمایان باید یک توافق نامه کاری بین کارگر خارجی و دولت تعیین کنند. این سند نشان می دهد که کارگر در همان شغل، شرایط کار و دستمزد کار می کند، همانطور که در پیشنهاد کاری نوشته شده است حضور دارد.

_ باید مشخص شود که کارفرما در محل کار هیچ گونه سوء استفاده ای برای اجبار یکسال کار نزد کارفرما نمی کند.

اگر کارفرما مشکوک به این باشد که مقررات را رعایت نمی کند، اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا برنامه ارزیابی تاثیر بازار کار را متوقف می کند.

_ ایجاد شرایط جدید برای ارزیابی تاثیر بازار کار این موارد عبارتند از:  تلاش های زیاد برای اینکه در محل کار سوء استفاده نشود، که این نشان دهنده رعایت تمام قوانین استخدامی فدرال و استانی است و به شرکت وابسته یا شریک یک کارفرمای فاقد صلاحیت اجازه استخدام نیروی کار خارجی را ندهیم.

کم کردن زمان پاسخ دادن کارفرما به اطلاعیه های اولیه از 30 روز به 15 روز. کاهش زمان پاسخ باعث حل سریع مسائل می شود.

تشدید ممنوعیت و مجازات کارفرمایان و استخدام کنندگانی که هزینه های غیرقانونی استخدام را دریافت می کنند.

دادن قدرت به اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا و اداره مهاجرت کانادا تا اسناد را از اشخاص ثالث مثل بانک ها بخواهند و مطمئن شوند که با کارفرمایان سازگار هستند.

کارفرمایان باید مراقبت های بهداشتی را برای کارکنانی که در زمان کار بیمار می شوند یا آسیب می بینند فراهم کنند. مثلا وجود تلفن در محل کار برای تماس تلفنی نیروی کار خارجی با مراکز بهداشتی.

همه کارفرمایان نیروی کار موقت خارجی به استثنای نیروی کار کشاورزی فصلی باید بیمه درمانی خصوصی را برای کارمندان تهیه و پرداخت کنند. این بیمه باید شامل مراقبت های پزشکی فوری باشد. در حال حاضر بعضی از نیروی کار موقت خارجی نیازی به این نوع حمایت ها ندارند.

دولت کانادا می گوید، قوانین جدید هزینه های زیادی برای بیزینس ها دارد. اما پیش بینی می شود که این هزینه ها حداقل باشد. مثلا ده دقیقه اضافی برای ارائه توافق نامه کاری و شرایط کار به نیروی کار خارجی زمان خاصی نیست. این کارها مزایای زیادی برای کارفرمایان، کارمندان و دولت دارد و نیروی کار موقت خارجی از حمایت های بیشتر برخوردار می شوند.

chat