پرشین اپلای

سیستم جدید امتیازدهی برای مهاجرت کبک

سیستم جدید امتیازدهی برای مهاج 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

سیستم جدید امتیازدهی برای مهاجرت کبک

کبک یک سیستم امتیازبندی جدید را برای رتبه بندی مهاجران در سیستم Arrima ایجاد کرد , که طبق آن مهاجران کبک که می خواهند در خارج از مونترال اقامت کنند، باید امتیازات بیشتری را براساس سیستم جدید امتیازدهی کسب می کنند.

حداکثر 1320 امتیاز مورد نیاز است که 580 امتیاز مربوط به عوامل انسانی و 740 امتیاز مربوط به نیازهای بازار کاری کبک است.

عوامل انسانی شامل مهارت در زبان فرانسه، مهارت در دو زبان، سن، سابقه کار و تحصیلات است.

عوامل بازار کار شامل تجربه کار در زمینه ای که کمبود آن وجود دارد، تحصیل در کبک، تجربه کاری در بقیه نقاط کانادا و فرصت های شغلی در داخل و خارج از مونترال است. آخرین معیار اهمیت زیادی دارد چون پیشنهادات شغلی خارج از مونترال 380 امتیاز دارد، در حالی که پیشنهاد شغلی در مونترال 180 امتیاز دارد.

متقاضی اصلی می تواند از همسر خود امتیاز کسب کند.

اداره مهاجرت کبک به دنبال انجام اولین دوره دعوت از مهاجران از طریق Arrima  براساس سیستم جدید امتیاز دهی است.

وزارت مهاجرت کبک در مطبوعات گفت، ایجاد سیستم امتیاز دهی جدید باعث ایجاد هماهنگی بین مهاجرت و نیازهای بازار کاری کبک می شود.

براساس گزارشات مطبوعات سیستم امتیاز دهی جدید از طبقه بندی قبلی مهاجران، سوابق و پروفایل خاص آنها استفاده می کند، که این باعث استفاده مناسب از سیستم Arrima می شود.

براساس اطلاعات موجود در کبک، اگر دعوتنامه ها برای اقامت دائم در یکسال براساس سیستم امتیاز دهی جدید باشد، مهاجرانی که بالاترین امتیاز را دارند دعوت می شوند. اگر دو مهاجر امتیاز یکسانی داشته باشند، با توجه به تاریخ و زمان ارسال پروفایل خود، امتیاز بندی می شوند.

استان کبک با این سیستم امتیاز دهی جدید می تواند در مدت شش ماه بعد از دریافت پرونده های کامل مهاجران، گواهینامه انتخاب کبک CSQ برای مهاجران صادر کند. افرادی که CSQ را دریافت می کنند می توانند برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

مهاجرانی که می خواهند از طریق یک برنامه مهاجرت اقتصادی به کبک مهاجرت کنند، در اولین قدم باید گواهینامه انتخاب کبک  CSQرا دریافت کنند. این گواهی را وزارت مهاجرت کبک صادر می کند و دارنده آن برای اقامت در کبک انتخاب شده است. کبک مهاجران را براساس معیارهای خاص خود انتخاب می کند، اما نمی تواند به مهاجران ویزای اقامت دائم بدهد. پس این گواهی ویزای اقامت دائم نیست و افراد نمی توانند از آن برای ورود به کانادا استفاده کنند.

چگونه برای انتخاب دائمی در کبک اقدام کنیم؟

مهاجرانی که بالای 18 سال هستند و می خواهند از طریق برنامه منظم نیروی کار ماهر به کبک مهاجرت کنند باید پروفایل امتیازی خود را در سیستم  Arrima که یک سیستم مبتنی برامتیاز است، ثبت کنند. همان طور که در سیستم امتیازی مشخص شده مهاجران براساس عوامل انسانی و بازار کار امتیاز می گیرند. وزارت مهاجرت کبک دوره های دعوت را برگزار کرده و مهاجران واجد شرایط که بالاترین امتیاز را دارند را دعوت می کند تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

سیستم مهاجرتی کبک برای نیروی کار ماهری است که باعث رشد اقتصادی این استان می شوند. مهاجران ماهری که قصد اقامت در مونترال یا شهر دیگری در کبک را دارند، براساس سیستمی متفاوت از دیگر مهاجرانی که می خواهند در نقاط دیگر کانادا اقامت کنند ارزیابی می شوند. کبک در سال 2018 برای ساده سازی سیستم بررسی پرونده های نیروی کار ماهر، سیستم امتیازی را ایجاد کرد. براساس این سیستم افرادی که می خواهند به کبک مهاجرت کنند باید پروفایل امتیازی خود را در سیستم Arrima ثبت کنند. سیستم Arrima به صورت رایگان بوده و در دسترس افرادی بالای 18 سال است و مهاجران می توانند در هر زمانی پروفایل خود را ارسال کنند.

افرادی که برای انتخاب دائمی دعوت می شوند معمولا مدت کمی برای ارسال پرونده کامل، پرداخت هزینه ها و ارائه سایر مدارک فرصت دارند. مهاجران واجد شرایط CSQ را دریافت می کنند، که این گواهی در کبک نشان دهنده تایید مهاجر برای انتخاب دائمی توسط استان کبک است.

افرادی که CSQ را دریافت می کنند، می توانند برای اقامت دائم با دولت فدرال کانادا اقدام کنند. مهاجران باید معاینات پزشکی و سوپیشینه را انجام دهند.

 

 

chat