پرشین اپلای

برنامه ویزای کار کانادا IMP

برنامه ویزای کار کانادا IMP 2 سال قبل
المیرا وفادار المیرا وفادار - کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات


برنامه ویزای کار کانادا IMP

چه افرادی معاف از محدودیت های سفر به کانادا هستند؟

دولت فدرال کانادا فقط برای سفرهای غیر ضروری مرزهای کانادا را بسته است. افرادی مثل کانادایی ها، افراد دارای اقامت دائم، خانواده های آنها، دانشجویان بین المللی و نیروی کار موقت خارجی از محدودیت های سفر معاف هستند.

برای ورود به کانادا در زمان شیوع کرونا باید معرفی نامه مجوز کار معتبر یا همان ورک پرمیت کانادا و مدیکال معتبر مهاجرتی را داشته باشید. بعد از تمام شدن دوره قرنطینه 14 روزه می توانید کار کنید. شما باید یک پیشنهاد شغلی داشته باشید، مگر اینکه برای کار کردن با همسر یا شریک زندگی مشترک ورک پرمیت داشته باشید.

اگر پیشنهاد کاری ندارید، یا مدیکال شما منقضی شده و یا کارفرمای شما به علت کرونا بیزینس خود را تعطیل کرده است، شما نمی توانید وارد کانادا شوید.در کانادا چند نوع ورک پرمیت وجود دارد؟

ورک پرمیت در کانادا به دو دسته تقسیم می شود:

_ ورک پرمیت هایی که نیازی به ارزیابی تاثیر بازار کار LMIA دارند.

_ ورک پرمیت هایی که نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کارLMIA  ندارند.

کارفرمای کانادایی برای استخدام نیروی کار خارجی باید تاییدیه دولت را قبل از استخدام دریافت کند. ارزیابی تاثیر بازار کار سندی است که نشان می دهد نیروی کار کانادایی موجود نیست و کارفرما برای استخدام از نیروی کار خارجی استفاده می کند. کارفرما باید با طی کردن مراحل سخت و پرهزینه، ارزیابی تاثیر بازار کار را دریافت کند. در بیشتر موارد شما برای دریافت ورک پرمیت نیاز به ارزیابی تاثیر بازار کار دارید.

برنامه ویزای کار کانادا IMP - International Mobility Program

در شرایط خاصی شما نیاز به دریافت ارزیابی تاثیر بازار کار ندارید. با شرایط زیر می توانید ورک پرمیت را بدون ارزیابی تاثیر بازار کار دریافت کنید که بنام IMP شناخته می شود:

_ شما باید اثبات کنید کار کردن شما در کانادا از نظر فرهنگی یا اجتماعی سود زیادی دارد.

_ شما باید نشان دهید که بخشی از یک قرارداد کاری متقابل هستید مثل توافق نامه کانادا، آمریکا و مکزیک یا برنامه تجربه کاری بین المللی مثل تجربه بین المللی کانادا. برنامه تجربه کاری بین المللی مجوز کار موقت در کانادا را به جوانان می دهد. شهروندان کشورهایی که توافق دوجانبه کاری با کانادا دارند و بین 18 تا 35 سال سن دارند، دارای مجوزهای تجربه کاری بین المللی هستند. مجوزهای کاری صادر شده از این برنامه از ارزیابی اثر بازار کار معاف هستند.

_ شما قصد انجام کارهای خیرخواهانه یا مذهبی را دارید.

_ شما یک کارآفرین یا فرد خوداشتغال هستید که می خواهید مشاغلی را در کانادا ایجاد و مدیریت کنید.

_ شما می خواهید به شرکت خود وارد شوید.

_ شما به یک کارگر خارجی در کانادا وابسته هستید.

_ شما فرانسوی صحبت می کنید و قصد زندگی در خارج از کبک را دارید.

_ شما یک فرد دانشگاهی مثل استاد یا مدرس مهمان هستید.

_ شما از طرف استانی برای کار در کانادا معرفی شده اید.

چگونه برای ورک پرمیت IMP باید درخواست دهیم؟

اگر شما پیشنهاد شغلی معتبر دارید و می خواهید ورک پرمیت را دریافت کنید، در اولین مرحله باید کارفرمای شما ارزیابی اثر بازار کار را از سازمان استخدام و توسعه اجتماعی کانادا دریافت کند که Employment and Social Development Canada -ESDC نام دارد. ارزیابی اثر بازار کار باید واقعی و تایید شده باشد. کارفرما نامه تاییدیه ارزیابی اثر بازار کار را به شما می دهد، چون برای درخواست ورک پرمیت به آن نیاز دارید. در این مرحله اگر ورک پرمیت از ارزیابی اثر بازار کار معاف باشد، شما نیازی به انجام این مرحله ندارید.

اگر شغل شما در کبک است برای دریافت ورک پرمیت باید از وزارت مهاجرت کبک نامه CAQ را دریافت کنید.

در مرحله بعدی کارفرما به صورت رسمی پیشنهاد کاری موقت شما را ارائه می دهد.

در این مرحله شما آماده ارسال پرونده خود هستید. اگر کبک نامه تایید ارزیابی اثر بازار کار را بخواهد، نامه پیشنهاد شغلی و CAQ شما هم مورد نیاز است.

در صورت موفقیت ورک پرمیت برای شما صادر می شود.

آیا برای دریافت ورک پرمیت کانادا باید پیشنهاد کاری داشته باشید؟

در بیشتر موارد برای دریافت ورک پرمیت باید پیشنهاد کاری داشته باشید. که این بستگی به باز یا محدود بودن ورک پرمیت شما دارد.

ورک پرمیت محدود، فقط شما را با 1 کارفرمای خاص مرتبط می کند. البته ورک پرمیت کارکنان مراقبت های بهداشتی شما را به یک شغل خاص فقط مرتبط کرده ولی شما می توانید کارفرمای خود را در بخش مرتبط تغییر دهید.

با ورک پرمیت باز یعنی نامحدود، شما می توانید برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنید. برای دریافت این نوع ورک پرمیت شما به پیشنهاد کاری نیاز ندارید، به هر حال فقط در موارد خاص می توانید برای این نوع ورک پرمیت اقدام کنید.

دانشجویان بین المللی که از یک موسسه آموزشی تعیین شده فارغ التحصیل شده اند، می توانند واجد شرایط مجوز کار بعد از فارغ التحصیلی باشند. با این ورک پرمیت باز فارغ التحصیلان می توانند در کانادا بمانند و برای هر کارفرمایی کار کنند.

افرادی که برای اقامت دائم اقدام کرده اند و در کانادا هستند، می توانند به همراه افراد تحت پوشش خود ورک پرمیت باز یا همان ورک پرمیت بدون محدودیت کار برای هر کارفرما، را دریافت کنند.

همسران یا فرزندان نیروی کار موقت خارجی یا دانشجویان بین المللی می توانند با ورک پرمیت باز در کانادا کار کنند.

chat