پرشین اپلای

لیست مشاغل کبک برای جاب آفر

لیست مشاغل کبک برای جاب آفر 3 سال قبل
میثم هادی پور میثم هادی پور - کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

لیست مشاغل کبک برای جاب آفر

کبک لیست مشاغل هدفمند را برای تسریع مجوز کاری به روز می کند

کارفرمایان در کبک در زمان استخدام کارگران موقت خارجی برای بعضی از مشاغل، از ارائه مدارکی که نشان دهنده تلاش آنها برای جذب افراد کانادایی بوده معاف هستند.

کبک  لیست جدید مشاغل واجد شرایط برنامه تسریع مجوز کاری را منتشر کرد.

وزارت مهاجرت کبک سالانه لیستی از مشاغلی که کارفرمایان قبل از استخدام کارگران موقت خارجی نیازی به آگهی در مورد موقعیت آن شغل ها را ندارند، را به روز کرد. لیست جدید که امسال اجرا می شود،  24 فوریه 2021 برابر6/12/99 منتشر شد.

مثل سال گذشته لیست جدید مشاغل واجد شرایط برای آسان شدن همه مراحل در کل استان کبک است و براساس نیازهای کار استان است.

بسیاری از مشاغل مجود در لیست سال گذشته در لیست جدید است، بعضی از مشاغل اضافه شده و بعضی از آنها حذف شده اند. 181  شغل در لیست امسال وجود دارد. لیست مشاغل کبک برای جاب آفر در سال 2021، شامل:

- مدیران شرکت های مخابراتی

- مدیران سیستم های رایانه ای و اطلاعاتی

-مدیران ساختمان و بازسازی منازل

- دانشمندان علوم زمین شناسی

- اقیانوس شناس و علوم جوی

تغییر اعلام شده از امروز قابل اجراست. یک دوره انتقال 30 روزه برای کارفرما وجود دارد تا امکان بررسی پرونده ای که در لیست سال قبل ارائه شده است، فراهم شود.

وزارت مهاجرت کبک براساس سیستم طبقه بندی شغلی ملی کانادا NOC  در سال 2016،  فهرست مشاغلی که واجد شرایط برنامه تسریع مجوز کاری هستند، را ایجاد کرد.

مشاغلی که کارفرمایان کبک اعلام می کنند باید با یکی از مشاغل موجود در این لیست مطابقت داشته باشد و باید واجد شرایط برنامه تسریع مجوز کار کبک باشد.

برنامه تسریع مجوز کاری کبک

قبل از اینکه کارفرمایان برای مجوز کار کبک اقدام کنند، کارفرمایان کانادایی که کارگران موقت خارجی را استخدام می کنند،  باید نشان دهند که از روشهای مختلف یک موقعیت را آگهی کرده و تلاشهای خود برای استخدام را باید نشان دهند.

این تلاشها شامل آگهی موقعیت شغلی برای حداقل 28 روز، مصاحبه با افراد واجد شرایط و اینکه نشان دهند که هیچ شهروند کانادایی یا افراد دارای اقامت دائم برای استخدام وجود نداشته و باید کارگران خارجی را استخدام کنیم.

روش کارفرمایان کبک برای استخدام کارگران ماهر خارجی با روش سایر کارفرمایان در بقیه کانادا متفاوت است.

کارفرمایان کبک که برای مشاغل هدفمند نیروی کار موقت را استخدام می کنند، باید برای مجوز کار کبک درخواست دهند، اما نیازی به اثبات تلاشهای تبلیغاتی یا استخدامی خود ندارند. این روش ساده درخواست به عنوان تسریع در مجوز کاری شناخته می شود.

مراحل برنامه های کاربردی تسریع مجوز کاری را باید مقامات فدرال و استانی تایید کنند.  به همین علت کارفرمایانی که می خواهند کارگران خارجی را استخدام کنند، باید فرمهای درخواست و مدارک تکمیلی را به اداره استخدام و توسعه اجتماعی کانادا و وزارت مهاجرت کبک ارسال کنند.

همچنین برای نیروی متخصص سیستم آریما در کبک فعال شده که هفته گذشته اقدام به پذیرش نمود.

chat