پرشین اپلای

دانشگاه های مورد تایید چین

دانشگاه های مورد تایید چین 26 روز قبل

دانشگاه های مورد تایید چین

در این قسمت 43 دانشگاه از کشور چین را جهت انتخاب برای پذیرش قرار داده ایم ، این لیست می تواند شما را جهت انتخاب دانشگاه مورد نظر کمک کند .

1.    Tsinghua University

2.    Peking University

3.    Fudan University

4.    Shanghai Jiao Tong University

5.    Zhejiang University

6.    University of Science and Technology of China

7.    Nanjing University

8.    Beijing Normal University

9.    Wuhan University

10. Nankai University

11. Harbin Institute of Technology

12. Sun Yat-sen University

13. Xi’an Jiaotong University

14. Tongji University

15. Beihang University (former BUAA)

16. Beijing Institute of Technology

17. Xiamen University

18. Shanghai University

19. Tianjin University

20. Huazhong University of Science and Technology

21. Renmin (People's) University of China

22. Jilin University

23. Nanjing Medical University

24. China Northeast Normal University

25. Southeast University

26. East China University of Science and Technology

27. Sichuan University

28. Shandong University

29. South China University of Technology

30. Lanzhou University

31. China Agricultural University

32. Soochow University

33. Capital Medical University

34. Dalian University of Technology

35. University of Electronic Science and Technology of China

36. Hunan University

37. Ocean University of China

38. China University of Geosciences (Wuhan)

39. China University of Petroleum (Beijing)

40. Chongqing University

41. rthwestern Polytechnical University

42. Shantou University

43. Xidian University

 

نظرات 0


درباره نویسنده

میثم

دانشگاه های مورد تایید چین