پرشین اپلای

"رشته های پیراپزشکی دانشگاه های مسکو"

"رشته های پیراپزشکی دانشگاه ها یک ماه قبل

"رشته های پیراپزشکی دانشگاه های مسکو"


سچینوا_رودن_پیروگوا


Sechenov University

 

Program

Language of Study

Sort of Study

Bioengineering and bioinformatics

مهندسی زیستی و بیوانفورماتیک

Russian

Specialist/5Years

 

Medical biochemistry

بیوشیمی پزشکی

Russian

Specialist

 

Medical biophysics

بیوفیزیک پزشکی

Russian

Specialist

 

Paediatrics

متخصص اطفال

Russian

Specialist

 

Preventive medicine

پزشکی پیشگیری

Russian

Specialist

 

Clinical psychology

روانشناسی بالینی

Russian

Specialist

 

Pharmacy

داروسازی

Russian

Specialist/5Years

 

Nursing

پرستاری

Russian

Bachelor

 

Biology

زیست شناسی

Russian

Master

 

Public Health

سلامت عمومی

Russian

Master

 

Industrial Pharmacy

داروسازی صنعتی

Russian

Master

 

Speech pathology

آسیب شناسی گفتار

Russian

Master

 

Chemical sciences

علوم شیمیایی

 

 

 

Analytical chemistry

شیمی تجزیه

Russian

PhD

 

Biological sciences

علوم بیولوژیکی

 

 

 

Molecular biology

زیست شناسی مولکولی

Russian

PhD

 

Biochemistry

بیوشیمی

Russian

PhD

 

Biotechnology (including bionanotechnology)

بیوتکنولوژی (از جمله بیوانوتکنولوژی)

Russian

PhD

 

Microbiology

میکرب شناسی

Russian

PhD

 

Genetics

ژنتیک

Russian

PhD

 

Parasitology

انگل شناسی

Russian

PhD

 

Botany

گیاه شناسی

Russian

PhD

 

Physiology

فیزیولوژی

Russian

PhD

 

Cellular biology, cytology, histology

زیست شناسی سلولی ، سیتولوژی ، بافت شناسی

Russian

PhD

 

Fundamental medicine

پزشکی بنیادی

 

 

 

Human anatomy

آناتومی انسان

Russian

PhD

 

Pathological anatomy

آناتومی پاتولوژیک

Russian

PhD

 

Pathological physiology

فیزیولوژی آسیب شناسی

Russian

PhD

 

Forensic medicine

پزشکی قانونی

Russian

PhD

 

Pharmacology, clinical pharmacology

فارماکولوژی ، فارماکولوژی بالینی

Russian

PhD

 

Naval and aerospace medicine

پزشکی دریایی و هوافضا

Russian

PhD

 

Allergy and Clinical immunology

آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

Russian

PhD

 

Rehabilitation, sports medicine, physiotherapy

توانبخشی ، پزشکی ورزشی ، فیزیوتراپی

Russian

PhD

 

Clinical Medicine

پزشکی بالینی

 

 

 

obstetrics and gynecology

زنان و زایمان

Russian

PhD

 

Endocrinology

غدد درون ریز

Russian

PhD

 

ENT

گوش و حلق و بینی

Russian

PhD

 

Internal medicine

پزشکی داخلی

Russian

PhD

 

Cardiology

قلب و عروق

Russian

PhD

 

Psychiatry

روانپزشکی

Russian

PhD

 

Ophtalmology

چشم پزشکی

Russian

PhD

 

Pediatrics

اطفال

Russian

PhD

 

Infectious diseases

بیماری های عفونی

Russian

PhD

 

Dermatology and venereology

پوست و عفونی

Russian

PhD

 

Neurology

عصب شناسی

Russian

PhD

 

Oncology

تومور شناسی

Russian

PhD

 

Radiology and radiotherapy

رادیولوژی و رادیوتراپی

Russian

PhD

 

Dentistry

دندانپزشکی

Russian

PhD

 

Traumatolgy and orthopedics

آسیب شناسی و ارتوپدی

Russian

PhD

 

Phthisiology

فتیزیولوژی

Russian

PhD

 

Surgery

عمل جراحی

Russian

PhD

 

Neurosurgery

جراحی مغز و اعصاب

Russian

PhD

 

Pediatric surgery

جراحی کودکان

Russian

PhD

 

Anesthesiology and Intensive Care

بیهوشی و مراقبت های ویژه

Russian

PhD

 

Hematology and transfusion

خون شناسی و انتقال خون

Russian

PhD

 

Rheumatology

روماتولوژی

Russian

PhD

 

Urology

اورولوژی

Russian

PhD

 

Pulmonology

ریوی

Russian

PhD

 

Cardiovascular surgery

جراحی قلب و عروق

Russian

PhD

 

Narcology

مواد مخدر

Russian

PhD

 

Gastroenterology

دستگاه گوارش

Russian

PhD

 

Nephrology

نفرولوژی

Russian

PhD

 

Preventive Medicine

پزشکی پیشگیری

 

 

 

History of science and technology

تاریخ علم و فناوری

Russian

PhD

 

Hygiene

بهداشت

Russian

PhD

 

Epidemiology

همهگیرشناسی

Russian

PhD

 

Public health and healthcare management

مدیریت بهداشت و درمان عمومی

Russian

PhD

 

Sociology of medicine

جامعه شناسی پزشکی

Russian

PhD

 

Pharmacy

داروسازی

 

 

 

Drug formulation

فرمولاسیون دارو

Russian

PhD

 

Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy

شیمی دارویی وداروسازی

Russian

PhD

 

Management in pharmacy

مدیریت در داروسازی

Russian

PhD

 

Psychological sciences

علوم روانشناسی

 

 

 

Medical psychology

روانشناسی پزشکی

Russian

PhD

 

Ruden University

 

Program

Language of Study

Sort of Study

Nursing

پرستاری

 

 

Nursing

پرستاری

Russian

Bachelor

Dental Medicine

دندانپزشکی

 

 

Dentistry

دندانپزشکی

English

Specialist

Dentistry

دندانپزشکی

Russian

Specialist

General Medicine

پزشکی عمومی

 

 

General Medicine

پزشکی عمومی

Russian

Specialist

Pharmaceutical Science

علوم دارویی

 

 

Pharmacy

داروسازی

Russian

Specialist

Biological Sciences

علوم بیولوژیکی

 

 

Biochemistry

بیوشیمی

Russian

Phd

Biochemistry: Molecular Mechanisms of Tumors

بیوشیمی: مکانیسم های مولکولی تومورها

English

Phd

Cell biology, cytology, histology

زیست شناسی سلولی ، سیتولوژی ، بافت شناسی

Russian

Phd

Genetics

ژنتیک

Russian

Phd

Genetics: Molecular Basis of Human Hereditary Diseases

ژنتیک: مبانی مولکولی بیماریهای ارثی انسان

English

Phd

Microbiology

میکروبیولوژی

Russian

Phd

Physiology

فیزیولوژی

Russian

Phd

Clinical Medicine

پزشکی بالینی

 

 

Anesthesiology and Resuscitation

بیهوشی و احیا

Russian

Phd 3 years

Cardiovascular Surgery

جراحی قلب و عروق

Russian

Phd 3 years

Dentistry

دندانپزشکی

Russian

Phd 3 years

Dermatovenereology

درماتوئرنولوژی

Russian

Phd 3 years

Ear, Nose and Throat Illnesses

بیماری های گوش ، بینی و گلو

Russian

Phd 3 years

Internal Diseases

بیماریهای داخلی

Russian

Phd 3 years

Internal Diseases: Heart Failure

بیماریهای داخلی: نارسایی قلبی

English Russian

Phd 3 years

Narcology

مواد مخدر

Russian

Phd 3 years

Nervous Diseases

بیماریهای عصبی

Russian

Phd 3 years

Neurosurgery

جراحی مغز و اعصاب

Russian

Phd 3 years

Oncology

تومور شناسی

Russian

Phd 3 years

Pediatrics

اطفال

Russian

Phd 3 years

Surgery

عمل جراحی

Russian

Phd 3 years

Traumatology and Orthopedics

آسیب شناسی و ارتوپدی

Russian

Phd 3 years

Urology

اورولوژی

Russian

Phd 3 years

Fundamental Medicine

پزشکی بنیادی

 

 

Clinical Immunology and Allergology

ایمونولوژی بالینی و آلرژی

Russian

Phd 3 years

Forensic Medicine

پزشکی قانونی

Russian

Phd 3 years

Human Anatomy

آناتومی انسان

Russian

Phd 3 years

Pathological Physiology: Pathogenetic Mechanisms of Contemporary Diseases

فیزیولوژی پاتولوژیک: مکانیسم های بیماری زا بیماری های معاصر

English

Phd 3 years

Pharmacology, Clinical Pharmacology

فارماکولوژی ، فارماکولوژی بالینی

Russian

Phd 3 years

Restorative Medicine, Sports Medicine, Exercise Therapy, Balneology and Physiotherapy

طب ترمیمی ، پزشکی ورزشی ، ورزش درمانی ، بالنولوژی و فیزیوتراپی

Russian

Phd 3 years

Health Sciences and Preventive Medicine

علوم بهداشتی و پزشکی پیشگیری

 

 

Public Health and Healthcare

بهداشت عمومی و مراقبت بهداشت

Russian

Phd 3 years

Pharmaceutical Science

علوم دارویی

 

 

Drug technology: Biopharmacy

فن آوری دارو: بیو داروخانه

Russian

Phd 3 years

Organization of Pharmaceutical Business

سازمان تجارت تجاری داروسازی

Russian

Phd 3 years

Organization of Pharmaceutical Business: Social and Administrative Pharmacy

سازمان تجارت دارویی: داروسازی اجتماعی و اداری

Russian

Phd 3 years

Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy

شیمی دارویی ، داروسازی

Russian

Phd 3 years

Physical Culture and Sport

فرهنگ بدنی و ورزش

 

 

Physical Training and Sports

تربیت بدنی و ورزش

Russian

Phd 3 years

 

“Priogov Medical University”

 

Program

Language of Study

Sort of Study

Clinical medicine

پزشکی بالینی

 

 

General medicine

پزشکی عمومی    

Russian / English

Specialist

Dentistry

دندانپزشکی

Russian

Specialist 5 years

Pediatrics

اطفال

Russian

Specialist

Medical Biochemistry

بیوشیمی پزشکی

Russian

Specialist

Medical Biophysics

بیوفیزیک پزشکی

Russian

Specialist

Medical Cybernetics

سایبرنتیک پزشکی

Russian

Specialist

Pharmacy

داروسازی

Russian

Specialist 5 years

Clinical Psychology

روانشناسی بالینی

Russian

Specialist 5.5 years

Biology, profile Biomedicine

زیست شناسی ، مشخصات زیست پزشکی

Russian / English

Bachelor

Social Work

کار اجتماعی

Russian

Bachelor

Medical Bioinformatics

بیوانفورماتیک پزشکی

Russian / English

Master

Clinical Psychology in the Health Care System

روانشناسی بالینی در سیستم مراقبت های بهداشتی

Russian

Master

Psychological sciences

 

 

Medical psychology

روانشناسی پزشکی

Russian

PhD

Chemistry

 

 

Organic chemistry

شیمی ارگانیک

Russian

PhD

Life sciences

 

 

Biophysics

بیوفیزیک

Russian

PhD

Biochemistry

بیوشیمی

Russian

PhD

Genetics

ژنتیک

Russian

PhD

Cellular biology, cytology, histology

زیست شناسی سلولی ، سیتولوژی ، بافت شناسی

Russian

PhD

Mathematical biology, bioinformatics

زیست شناسی ریاضی ، بیوانفورماتیک

Russian

PhD

Physiology

فیزیولوژی

Russian

PhD

Molecular biology

زیست شناسی مولکولی

Russian

PhD

Fundamental medicine

پزشکی بنیادی

 

 

Clinical immunology and allergology

ایمونولوژی بالینی و آلرژی شناسی

Russian

PhD

Pathological anatomy

آناتومی پاتولوژیک

Russian

PhD

Pharmacology, clinical pharmacology

فارماکولوژی ، فارماکولوژی بالینی

Russian

PhD

Clinical medicine

 

 

Obstetrics and gynecology

زنان و زایمان

Russian

PhD

Anesthesiology and intensive care

بیهوشی و مراقبت های ویژه

Russian

PhD

Diseases of the ear, throat and nose

بیماری های گوش ، گلو و بینی

Russian

PhD

Internal medicine

پزشکی داخلی

Russian

PhD

Eye diseases

بیماری های چشم

Russian

PhD

Pediatric surgery

جراحی کودکان

Russian

PhD

Cardiology

قلب و عروق

Russian

PhD

Skin and venereal diseases

بیماری های پوستی و ونبی

Russian

PhD

Radiodiagnostics, radiotherapy

رادیولوژی ، رادیوتراپی

Russian

PhD

Diseases of the nervous system

بیماری های سیستم عصبی

Russian

PhD

Oncology

تومور شناسی

Russian

PhD

Pediatrics

اطفال

Russian

PhD

Plastic surgery

جراحی پلاستیک

Russian

PhD

Psychiatry

روانپزشکی

Russian

PhD

Pulmonology

ریوی

Russian

PhD

Cardiovascular surgery

جراحی قلب و عروق

Russian

PhD

Dentistry

دندانپزشکی

Russian

PhD

Traumatology and orthopedics

آسیب شناسی و ارتوپدی

Russian

PhD

Urology

اورولوژی

Russian

PhD

Rehabilitation medicine, sports medicine, balneology, physiotherapy

پزشکی توانبخشی ، پزشکی ورزشی ، بالونولوژی ، فیزیوتراپی

Russian

PhD

Surgery

جراحی

Russian

PhD

Endocrinology

غدد درون ریز

Russian

PhD

Health sciences, preventive medicine

علوم بهداشتی ، داروهای پیشگیری

 

 

Hygiene

بهداشت

Russian

PhD

Public health and health care

بهداشت عمومی و مراقبت های بهداشتی

Russian

PhD

Pharmacy

 

 

Organisation of pharmacy

سازمان داروسازی

Russian

PhD

 

جهت کسب اطلاعات  بیشتر با کارشناسان مجرب  پرشین اپلای تماس  بگیرید.

آدرس دفتر مرکزی: گیلان_رشت_گلسار_برج گلسار_طبقه سوم_واحد58

01333782746   _    01333782749    _   09112273950


درباره نویسنده

میثم

"رشته های پیراپزشکی دانشگاه ها

مشاور امور مهاجرت تحصیلی و اقامت - شماره تماس مشاور 3950 227 0911