پرشین اپلای

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت در مجارستان

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداش 5 ماه قبل


چهار دانشگاه برتر مجارستان و مورد تایید وزارت بهداشت ایران عبارتند از:

Semmelweis University Budapest

University Debrecen

University of Pecs

University Szeged

نظرات 0


درباره نویسنده

دانشگاه مورد تایید وزارت بهداش